PROJEKTY EKOLOGICZNE

 

Zajmujemy się przygotowaniem, a także wykonaniem projektów edukacyjnych. Szczególnie interesuje nas tematyka przekształcania środowiska naturalnego w kontekście antropogenezy. Jesteśmy autorami innowacyjnego projektu upcyclingowej ścieżki edukacyjnej o odpadach, gdzie prawie wszystkie elementy zostały wykonane właśnie z odpadów. Prowadzimy prelekcje na temat badań naukowych na konferencjach, w muzeach oraz szkołach. 
 
Obecnie pracujemy nad projektem:

"Labirynt edukacyjny. Historia Ludzkości - interakcja człowiek - środowisko."

O naszych projektach informowała m.in. Gazeta Wyborcza:

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,19272024,slon-z- butelek-i- sowa-z- reklamowki-rzezby-